Darn arian Meistr troelli am ddim

En darn arian Master mae yna wahanol ffyrdd o gael troelli am ddim ar gyfer meistr darn arian, mae un ohonynt trwy gyfres o ddolenni neu ddolenni dyddiol y byddwn yn eu gadael ar ddiwedd yr erthygl hon, y mae'r gêm ei hun yn ei rhoi i ni gyda troelli am ddim, troelli a darnau arian bob dydd.

Ond mae mwy o Ddulliau Ar Gael, yma ar y wefan hon gallwch gael cymaint dolenni troelli am ddim dyddiol fel haciau a dulliau eraill i gael troelli ychwanegol am ddim yn meistr darn arian

Sut i Ail-Derbyn Troelli yn Coin Master

Os gwnaethoch chi eisoes Hawlio'ch Troelli Am Ddim trwy agor yr APP ac eisiau cael mwy, dilynwch y triciau hyn ar gyfer meistr darn arian rydyn ni'n mynd i'w rhoi nesaf.

Sut i Ail-Derbyn Troelli yn Coin Master

Fel y gwyddoch eisoes, ar ôl cael y troelli meistr darn arian dyddiol rydym yn weddill eisiau mwy, felly dyma i mi adael rhestr o ddulliau i chi gael mwy o droelli a rhai dolenni o ddolenni o 25 a 50 troelli am ddim ar y diwedd.

Sut i gael troelli am ddim yn Coin Master 2022

Yma byddwn yn ychwanegu'r holl Ddulliau presennol i gael troelli am ddim yn meistr darn arian, byddwn hefyd yn rhoi rhai troelli am ddim i chi gyda chysylltiadau i allu eu hawlio isod.

Newidiwch ddyddiad ac amser eich dyfais

Os ydych chi eisoes wedi hawlio'ch gwobr heddiw, does ond angen i chi newid dyddiad ac amser eich dyfais symudol i hawlio'r diwrnod wedyn, gallwch chi ailadrodd y tric amseroedd anfeidrol, os nad yw'n gweithio'n iawn, ceisiwch ddatgysylltu'r cysylltiad neu ddefnyddio a vpn o ryw wlad gyda chynnydd o 12 awr.

Cysylltwch eich cyfrif gyda Facebook a gwahoddwch eich ffrindiau

Trwy gysylltu eich cyfrif Facebook i Coin Master gallwch gael 50 troelli am ddim, hefyd ar gyfer pob ffrind y byddwch yn gwahodd a llwytho i lawr y app byddwch yn derbyn 40 troelli am ddim ychwanegol

edrych ar yr hysbysebion

Yn y siop Coin Master maen nhw'n rhoi'r cyfle i Gael Troelli Am Ddim trwy wylio hysbysebion, po fwyaf y byddwch chi'n gweld y mwyaf o droelli y byddwch chi'n ei dderbyn.

Chwiliwch am dudalennau gwobrau ac apiau

Mae yna apiau a thudalennau gwe diddiwedd fel hwn rydyn ni'n eu diweddaru bob dydd i roi dolenni a dolenni i chi lle gallwch chi hawlio gwobrau, does ond rhaid i chi glicio arnyn nhw, Ar Ddiwedd yr erthygl hon byddwn yn rhoi'r holl ddolenni Spins Am Ddim ar gyfer meistr darn arian, cofiwch eu hawlio!

Gofynnwch i'ch ffrindiau am droelli

Gallwch hefyd ofyn i'ch ffrindiau am droelli, er ei fod yn ddiflas oherwydd weithiau rydym yn chwarae ar ein pennau ein hunain, dyna pam ei bod yn bwysig ac rwy'n argymell creu Facebook lle rydych chi'n ymuno â grwpiau Coin Master ac yn ychwanegu ffrindiau sy'n chwarae CM i allu gofyn am droelli, gallwch chi hefyd yn rhoi troelli gan glicio ar y botwm “Rhodd i Bawb”.

Defnyddio haciau mewn darn arian meistr 

Mae Happymod Hack neu Lucky Patcher yn ffeiliau apk anghyfreithlon y gellir eu gosod yn y gêm rydych chi ei eisiau ac yn ychwanegu gwobrau am ddim i chi, mae'n weithred nad yw'n cael ei hargymell, ond gallwch chi gael y troelli'n gyflym, cofiwch y gallant ganslo'ch cyfrif a ei wahardd am byth bywyd os cewch eich dal. Felly ni ddylech byth eu defnyddio oherwydd eu bod wedi'u gwahardd

dyddiadTroelli neu droelli am ddimDolen ddyddiol
Hoy25 Troelli Am DdimCael
Hoy25 Troelli Am DdimCael
Ebrill 3025 Troelli Am DdimCael
Ebrill 2150 Troelli Am DdimCael

120 troelli am ddim bob dydd

Mae yna Roulette neu beiriant slot sy'n rhoi 5 troelli am ddim i chi bob awr, mae hyn yn golygu y gallwn ni gael hyd at 24 troelli mewn 120 awr os ydyn ni'n ofalus i'w hawlio.

Lefelu i fyny

Er mwyn ein hysgogi i barhau i chwarae ar y dechrau, mae Coin Master yn rhoi troelli am ddim i ni bob tro y byddwn yn lefelu'r pentref, felly yr hyn yr wyf yn ei argymell yw chwarae cymaint â phosibl a gwneud y gorau o bopeth.

Cistiau Dirgel Agored

Trwy Lefelu i fyny neu ysbeilio pentrefi byddwch yn cael cistiau, gall y frest benodol hon o'r enw Cist Ddirgel roi Troelli Am Ddim a gwobrau prin eraill i chi.

Troelli gwobr neu droelli am ddim

Gall yr un Coin Master Roulette roi troelli am ddim i ni, er bod ganddo debygolrwydd isel iawn, fy argymhelliad yw pan fyddwch wedi bod yn tynnu'r roulette am amser hir heb gael gwobrau, bet x2 x3 neu x5 oherwydd po fwyaf troelli a wnawn heb gael gwobrau, mwyaf tebygol yw hi y bydd yn rhaid i ni gyffwrdd â gwobr suddlon.

Rhowch sylw i'ch rhwydweithiau cymdeithasol (Facebook, Twitter, Instagram)

Yn y Rhwydweithiau Cymdeithasol Coin Master swyddogol, maen nhw weithiau'n rhoi Anrhegion i'r rhai sy'n rhyngweithio â nhw yn eu cystadlaethau a rafflau, cadwch draw!

Casgliadau cardiau cyflawn

Gall Cwblhau Casgliadau Cardiau mewn meistr darn arian weithiau roi troelli am ddim i ni, felly bydd yn rhaid i ni chwarae llawer a chwblhau'r holl gasgliadau y gallwn.

talu amdanynt

Fel ym mhob Gemau, gallwch hefyd gael Spins neu Spins trwy dalu amdanynt gydag arian go iawn, ond cofiwch fod yna lawer o ddulliau i'w cael am ddim fel yr eglurais uchod.

Sut i gael 50 troelli am ddim ar Coin Master

Fel arfer gallwch gael hyd at 50 Troelli Am Ddim bob 24 Awr ar y dolenni, manteisiwch ar y wefan hon a chliciwch ar y dolenni i gael y troelli hynny.

Mae yna lawer o wefannau sy'n honni bod ganddyn nhw Generators Link neu Unlimited Spins, rwyf am i chi wybod nad oes Generadur Troelli Am Ddim ar gyfer meistr darn arian, ond mae yna ddulliau eraill fel y rhai a eglurais uchod.

Cwestiynau cyffredin i gael troelli am ddim

Sut ydych chi'n cael y troelli am ddim bob dydd?

Ewch i'n gwefan y byddwn yn ychwanegu dolenni bob dydd i gael troelli am ddim.

Pryd mae'r cysylltiadau â throelli am ddim yn dod i ben?

Cysylltiadau «dolenni» fel arfer yn para 4 diwrnod gweithredol.

Faint o bentrefi sydd yn Coin Master?

Mae hyd at 252 o Lefelau Pentref, ond mae pob diweddariad yn ychwanegu llawer mwy.

Beth yw'r sêr ar y cardiau?

Maent yn dynodi Prinder y cerdyn hwnnw, po fwyaf o sêr, mwyaf o werth a phrin ydyw.

A allaf gael troelli neu droelli am ddim ar Coin Master?

Cadarn! Rydych chi eisoes wedi gweld yr holl ddulliau a esboniwyd gennym uchod i gael troelli Hollol Am Ddim.

Mae'r sylwadau ar gau.

hysbysiad cyfreithiol - Polisi cwcis - Polisi Preifatrwydd